למה אנחנו פוגעים אחד בשניה בזוגיות?

כיועצת זוגית אני רואה בכל פעם מחדש שאנשים פוגעים אחד בשני בזוגיות כי הם פגועים בעצמם.
הם פוגעים באחרים מתןך הכאב שלהם, מתוך הניכור, מתוך הקושי, מתוך האימה.
כשזה בזוגיות זה עוד יותר חמור כי יודעים בדיוק איפה נקודות התורפה כדי לפגוע הכי חזק, ובדיוק בנקודה.