הדרכה בוידאו – איך לבקש סליחה ולרדת מהעץ אחרי מריבה בזוגיות?

 

 

על מה זוגות בדרך כלל רבים?

 • פערים בהשקפת העולם האישית, הזוגית והמשפחתית

 • אי מענה לצרכים ולרגשות שלהם.

 • חוסר ניראות "הוא לא רואה אותי".

 • משברי אמון

 • חוסר יכולת לבטא את הצרכים והרצונות האמיתיים

 • זוגות רבים על אי הבנות, פרשנויות, הסקת מסקנות שגויה, לקיחה אישית של דברים.

למה זוגות רבים?

 • כדי לשכנע בצדק של אותו צד

 • כדי לפגוע בחזרה

איך זוגות רבים?

 • אל תשאלו, כל האמצעים כשרים, לא אפרט.

מה הסוד?

 • למנוע את המריבה, לטפל בחומרי הנפץ כשהם קטנים. לטפל במקור לבעיות ולא לכבות את השריפות בזוגיות.

מה לעשות אחרי מריבה?

 • להניח לצד שצקריך להתרחק, להירגע, לחשוב, להתקרר.

 • לקחת אחריות אישית על התרומה שלי למריבה ועל המחשבות, הרגשות, המילים וההתנהגות שלי.

 • טיול עמדות

 • אם פגעתי לבקש סליחה על איך שארזתי את המסר

 • לברר עם עצמי מה הצורך האמיתי והמהותי שלי

 • לרתום בעדינות ולא בכוחניות