מה השליחים בחייך באים ללמד אותך?

מה השליחים בחייך באים ללמד אותך