שחררי את הציפייה שכולם יאהבו אותך

שחררי את הציפיה שכולם יאהבו אותך