בזוגיות כשאחד נמצא במקום טוב והשני נמצא במקום נמוך

https://youtu.be/qt8f-8-p3hU מה קורה כשאחד מבני הזוג נמצא במצב לא טוב ואילו הנשי נמצא במקום טוב. האם מי שנמצא במקום טוב צריך להנמיך את עצמו בשביל מי נמצא נמוך? או אולי ההיפך, להעלות למעלה את מי שנמצא במקום נמוך? אני בעד הגישה השניה. אין שו…